Клевета

Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспаривай глупца.